Strona główna

PLANY BIBLIOTEKI – NA ROK 2013/2014

Wrzesień:    
- Wybór i wdrożenie w obowiązki klasowych łączników bibliotecznych
- Rocznice literackie: J.R.R.Tolkien, J. Januszowski, 330 rocznica odsieczy wiedeńskiej
Październik:  
- Jesienny kiermasz książek dla uczniów
- Zbiórka książek na Marcinki
- Konkurs: Uruchom Zmysły – zabawa z książką w tle
- Rocznice literackie: Diderot, Broszkiewicz
Listopad:
- Kiermasz książek na Marcinkach
- Malowanie dzieciom twarzy na Marcinkach
- Warsztaty plastyczne
- Rocznice literackie: C.S. Lewis, A. Camus
Grudzień:
- Noc w Bibliotece – detektywi na tropie
- Kiermasz ozdób świątecznych
- Rocznice literackie: G. Morcinek, J. Tuwim
Styczeń:
- Rocznice literackie: D.Terakowska, Cz. Niemen
Luty:  
- „To my”- projekt integracyjny
- Dzień otwarty w szkole – promocja biblioteki
- Szkolny Konkurs Czytelniczy – „Hobbit” – 1 etap
Marzec:
- Spotkanie z pisarzem i warsztaty
- Szkolny Konkurs Czytelniczy – „Hobbit” – II etap
- Światowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych– L. Braille
Kwiecień:  
- Wystawa/ apel poświęcona Janowi Pawłowi II
- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – wystawa
- Rocznice literackie: H. Snopkiewicz
- Powiatowy Konkurs Czytelniczy – I etap
Maj:  
- Powiatowy Konkurs Czytelniczy – II etap
- Warsztaty terapii zajęciowej DPS Miedary lub wycieczka ?
- Rocznice: 650. rocznica Uniwersytetu Jagiellońskiego
Czerwiec:
- Podsumowanie pracy łączników bibliotecznych
- Kiermasz podręczników

Cały rok: Komputeryzacja zbiorów

Działania biblioteki wspomaga zespół klasowych łączników bibliotecznych :)
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz