Łącznicy

ŁĄCZNICY BIBLIOTECZNI 2018/2019

Klasa
Łącznicy
Wychowawca i sala
I SP
Natalia Mazur 
Bianka Wancek
mgr K. Zdónek s.38
II SP
Lena Depciuch 
Laura Wawrzyniak
mgr K. Kiepura s.15
IV SP
Kamila Morawiec 
Julia Sikora
mgr A. Maligłówka s.16
V SP
Jakub Morawiec
Wojtek Szady
mgr I. Zwadło s.21
III a
Laura Sokoła 
Oliwia Wolny
mgr S. Jupowicz s.19
III b
Jakub Kossakowski
Justyna Michalska
mgr B. Vicenzin  s.8
III c
Dagmara Duda 
Karolina Szołtysik 
mgr E. Widerek s.20

OBOWIĄZKI  KLASOWYCH ŁĄCZNIKÓW BIBLIOTECZNYCH.
1.Obecność na wszystkich zebraniach łączników.
2.Prowadzenie zeszytu z informacjami bibliotecznymi dla klasy (czytelnictwo, zaległości książkowe, informacje o konkursach, zajęciach bibliotecznych)
3.Przekazywanie klasie (wychowawcy) zapisanych informacji (najlepiej na lekcji z wychowawcą)
4.Realizacja zadań dodatkowych ustalonych na zebraniach łączników (przygotowanie napisu, plakatu, informacji na gazetkę itp.)
5.Systematyczny kontakt z biblioteką ( 1 raz w tygodniu) i uzupełnianie bieżących informacji 
6.Dla chętnych – pomoc w różnych pracach bibliotecznych (np. oprawie, pieczętowaniu książek) i akcjach organizowanych przez bibliotekę.   


ZA PRACĘ ŁĄCZNIKA MOŻNA ZDOBYĆ PUNKTY DLA KLASY!

PRZYWILEJE ŁĄCZNIKÓW
1.Pierwszeństwo udziału w imprezach i konkursach organizowanych przez bibliotekę, np. NOCY W BIBLIOTECE
2.Brak limitu ilości i terminu wypożyczanych książek (z wyjątkiem lektur)
3.Pochwała i  podwyższenie oceny z zachowania
4.Dla najaktywniejszych nagrody na koniec roku szkolnego.

UWAGA! Aby móc korzystać z przywilejów, trzeba się wykazać zaangażowaniem i rzetelnością w wypełnianiu powierzonych obowiązków. 

ZASADY OCENY 
Podstawą przydzielania punktów jest aktywność łączników potwierdzona wpisami w zeszycie. Punkty przyznawane są co miesiąc i zapisywane w tabeli oceny pracy łączników.BIEŻĄCE ZADANIA DLA ŁĄCZNIKÓW !!!

Październik
1. Zakładamy zeszyt łącznika
2. Wklejamy w nim informacje otrzymane na zebraniu.
3. Przekazujemy klasie informacje o konkursach i akcjach biblioteki na październik
4. Zapisujemy 2 opinie z klasy na temat „Dlaczego warto czytać”

Listopad
1.Przekazujemy klasie, że za aktywność w konkursach bibliotecznych i zaangażowanie w inne działania inicjowane przez bibliotekę będą naliczane punkty dla klasy, a te z kolei będą decydowały o pierwszeństwie udziału w ciekawych imprezach bibliotecznych, np. Nocy w bibliotece.
2. Pytamy w klasie o książkę na konkurs czytelniczy: "Hobbit" czy "Narnia"?
3. Pytamy, czy w klasie są chętni do udziału w przedstawieniu teatralnym?

Grudzień
1. Zbieramy zgłoszenia na konkursy czytelnicze: "Hobbit" i "W świecie Cwaniaczka"
2. Zachęcamy  do pracy w redakcji szkolnej gazetki "Krecik"

Styczeń
1.  Przekazujemy klasie szczegóły regulaminu konkursu czytelniczego "Hobbit"
2. Zapoznajemy klasę z warunkami udziału w Nocy w bibliotece.
3. Przekazujemy klasie informacje o zaległościach książkowych


Luty
1. Informujemy klasę o terminach konkursu czytelniczego i możliwości zgłoszenia swojego udziału
2. Informujemy o możliwości udziału w Dniu Otwartym 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz