Łącznicy

ŁĄCZNICY BIBLIOTECZNI 2017/2018

Klasa
Łącznicy
Wychowawca i sala
I SP
-----------------
mgr K. Kiepura s.38
IV SP
Wojciech Szady
Hanna Leszczar
mgr I. Reichel s.16
II a
Laura Sokoła
Karolina Zatorska
mgr S. Jupowicz s.19
II b
Jakub Siwy
Patryk Radziej
mgr B.Vicenzin s. 21
II c
Dagmara Duda
Karolina Szołtysik
mgr E. Widerek s. 15
III a
Julia Drobnica
Judyta Mielczarek
mgr K. Zdónek s. 17
III b
Natalia Mecner
Julia Kupiecka
mgr A. Tobor s. 6

OBOWIĄZKI  KLASOWYCH ŁĄCZNIKÓW BIBLIOTECZNYCH.
1.Obecność na wszystkich zebraniach łączników.
2.Prowadzenie zeszytu z informacjami bibliotecznymi dla klasy (czytelnictwo, zaległości książkowe, informacje o konkursach, zajęciach bibliotecznych)
3.Przekazywanie klasie (wychowawcy) zapisanych informacji (najlepiej na lekcji z wychowawcą)
4.Realizacja zadań dodatkowych ustalonych na zebraniach łączników (przygotowanie napisu, plakatu, informacji na gazetkę itp.)
5.Systematyczny kontakt z biblioteką ( 1 raz w tygodniu) i uzupełnianie bieżących informacji 
6.Dla chętnych – pomoc w różnych pracach bibliotecznych (np. oprawie, pieczętowaniu książek) i akcjach organizowanych przez bibliotekę.   


ZA PRACĘ ŁĄCZNIKA MOŻNA ZDOBYĆ PUNKTY DLA KLASY!

PRZYWILEJE ŁĄCZNIKÓW
1.Pierwszeństwo udziału w imprezach i konkursach organizowanych przez bibliotekę, np. NOCY W BIBLIOTECE
2.Brak limitu ilości i terminu wypożyczanych książek (z wyjątkiem lektur)
3.Pochwała i  podwyższenie oceny z zachowania
4.Dla najaktywniejszych nagrody na koniec roku szkolnego.

UWAGA! Aby móc korzystać z przywilejów, trzeba się wykazać zaangażowaniem i rzetelnością w wypełnianiu powierzonych obowiązków. 

ZASADY OCENY 
Podstawą przydzielania punktów jest aktywność łączników potwierdzona wpisami w zeszycie. Punkty przyznawane są co miesiąc i zapisywane w tabeli oceny pracy łączników.BIEŻĄCE ZADANIA DLA ŁĄCZNIKÓW !!!

Październik
1. Zakładamy zeszyt łącznika
2. Wklejamy w nim informacje otrzymane na zebraniu.
3. Przekazujemy klasie informacje o konkursach i akcjach biblioteki na październik
4. Zapisujemy 2 opinie z klasy na temat „Dlaczego warto czytać”

Listopad
1.Przekazujemy klasie, że za aktywność w konkursach bibliotecznych i zaangażowanie w inne działania inicjowane przez bibliotekę będą naliczane punkty dla klasy, a te z kolei będą decydowały o pierwszeństwie udziału w ciekawych imprezach bibliotecznych, np. Nocy w bibliotece.
2. Pytamy w klasie o książkę na konkurs czytelniczy: "Hobbit" czy "Narnia"?
3. Pytamy, czy w klasie są chętni do udziału w przedstawieniu teatralnym?

Grudzień
1. Zbieramy zgłoszenia na konkursy czytelnicze: "Hobbit" i "W świecie Cwaniaczka"
2. Zachęcamy  do pracy w redakcji szkolnej gazetki "Krecik"

Styczeń
1.  Przekazujemy klasie szczegóły regulaminu konkursu czytelniczego "Hobbit"
2. Zapoznajemy klasę z warunkami udziału w Nocy w bibliotece.
3. Przekazujemy klasie informacje o zaległościach książkowych


Luty
1. Informujemy klasę o terminach konkursu czytelniczego i możliwości zgłoszenia swojego udziału
2. Informujemy o możliwości udziału w Dniu Otwartym 
 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz